Loading... Please wait...

ลูกคุณจะได้เรียนอะไรบ้างจากโปรแกรม Little Math

Posted

สิ่งที่ลูกคุณจะได้เรียนรู้จาก Little Math


Little Math จะสอนอะไรให้ลูกของคุณบ้าง

การสอนตัวเลข:

จำนวน

คุณจะเริ่มสอนแนวคิดทางจำนวนให้ลูก (จาก 0-100) ผ่านบทเรียนที่มีสีสัน และเสียงบันทึกโดยมืออาชีพ บทเรียนจะค่อยๆนำพาลูกคุณสู่การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขและจำนวน ทำให้ลูกคุณเข้าใจตัวเลขอย่างแท้จริง หลักสูตรของ Little Math ใช้ความสามารถทางธรรมชาติของสมองซีกขวาในเด็กเล็ก นั่นก็คือความสามารถทำในการแยกจำนวนได้

lm-image-16.png

ตัวเลข

หลังจากที่ลูกของคุณเริ่มคุ้นเคยกับแนวคิดทางจำนวนและรู้จักชื่อของจำนวนเหล่านั้นแล้ว ลูกของคุณจะได้เรียนตัวหนังสือหรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนจำนวนเหล่านั้น การเชื่อมโยงจำนวนกับตัวเลขจะทำให้เด็กเข้าใจสัญลักษณ์อย่างแท้จริง ทำให้ช่วยปู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับต่อไป

lm-image-17.png

แพทเทิร์นของตัวเลข

เด็กๆจะได้รับการแนะนำให้รู้จักหลักการพื้นฐานของคณิตศาสตร์ผ่านการเรียงลำดับของตัวเลข เช่น เลขคู่ เลขคี่ การคูณ หรือแม้แต่จำนวนเฉพาะ

lm-image-18.png

---------------------------------------------------------------------------------------------------

การสอนคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

Little Math ช่วยสอนวิธีการบวก ลบ คูณ หาร โดยเริ่มจากโจทย์สั้นๆใช้ตัวเลขจำนวนน้อยๆ ลูกคุณจะค่อยๆเรียนรู้วิธีการทำงานของโจทย์ปัญหาแต่ละข้อ

lm-image-19.png

โจทย์ซ้อน

หลักงจากการเรียนโจทย์ง่ายๆแล้ว ลูกคุณจะได้เลื่อนระดับขึ้นไปเรียนโจทย์ที่และซับซ้อนขึ้น เช่น 1 + 3 + 5 = 9 หรือ 3 x 2 - 1 = 5

lm-image-20.png

สูตรคูณ

ช่วยให้ลูกเรียนรู้สูตรคูรผ่านการเข้าใจอย่างแท้จริง แทนที่จะเป็นการเรียนผ่านการท่องจำอย่างเดียว

lm-image-21.png


ช่วยให้ลูกรักการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

เปลี่ยนแปลงวิชาคณิตศาสตร์จากสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายมาเป็นวิชาที่สนุกสนาน การสอนคณิตศาสตร์ให้กับลูกในช่วงปีแรกๆของชีวิตจะช่วยให้ลูกเรียนคณิตศาตร์ได้อย่างเป็นธรรมชาติตามสัญชาตญาณ ลูกของคุณจะคิดว่าวิชาคณิคศาสตร์ง่ายและสนุกสนาน!


อ่านข้อมูลเพิ่มเติมว่าทำไม Little Math ถึงได้ผลดี


                   trial.png   buy-lm.png   contact.png


comments powered by Disqus


ประเภทสินค้า

Sign up to our newsletter